Lintjesregen in Goirle 2019

Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Mark van Stappershoef in het cultureel centrum Jan van Besouw vijf Koninklijke onderscheidingen uit in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen. Mevrouw Lucy Roodbol en de heer Dick Hartveld zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heren John Bekema, Piet Colpaart en Theo van der Heijden mogen zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Mevrouw Lucy Roodbol (65 jaar, woonachtig in Goirle) zet zich al meer dan 40 jaar in voor de Goirlese samenleving bij diverse organisaties en verenigingen.  Zij was lid van de kerngroep bij het vrouwencentrum Goirle (1984-1988). Ze organiseerde thema- en informatieavonden en leidde discussies. Meer dan 23 jaar was mevrouw Roodbol actief voor Amnesty International, afdeling Goirle (1975-1998), waarvan 5 jaar als voorzitter. Zij maakte deel uit van de zogenaamde schrijfgroepen. Zij hielden zich bezig met het schrijven van brieven naar politieke ambtsdragers.
Daarnaast was mevrouw Roodbol actief als vrijwilliger bij Openbare basisschool Den Bongerd (1988-2000), inkoper bij de Wereldwinkel in Goirle (1992-2002), medewerker van de SOS Telefonische Hulpdienst (1999-2002) en redactielid en medepresentator van het programma Goolse Kringen bij de Lokale Omroep Goirle (LOG) (2006-2016). Vanuit haar passie voor schilderen en zingen is mevrouw Roodbol sinds 2005 lid van Atelier '78, de vereniging voor amateurkunst en lid van het koor. Bij Atelier '78, het Gemengd Koor Goirle en het Tilburgs Operakoor was ze voorzitter.
In 2013 werd mevrouw Roodbol lid van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en nam zij het initiatief om cursussen filosofie te geven. Daarnaast nam zij het initiatief om kennismiddagen voor senioren te organiseren. Hiervoor koos zij uiteenlopende onderwerpen: van economie en religie, tot techniek, geschiedenis en volkenkunde.

De heer Theo van der Heijden (75 jaar, woonachtig in Goirle) was al op jonge leeftijd actief als vrijwilliger. Zo gaf hij ruim 20 jaar leiding aan diverse groepen binnen de Scouting Leiden/Oegstgeest (1959-1980). Bijna 50 jaar is hij voor diverse lokale en provinciale afdelingen en organisaties van de VVD bestuurlijk actief. Vele decennia heeft de heer Van der Heijden laten zien dat hij sterk betrokken is bij lokale, provinciale en zelfs landelijke politiek en maatschappelijke vraagstukken.
In 1982 was hij initiator en oprichter van de VVD afdeling Goirle. Hier vervulde hij tot 2016 functies als secretaris, penningmeester, voorzitter en bestuurslid Vorming en Scholing. Ook was hij actief in diverse (advies)commissies op het terrein van sociale wetgevingsvraagstukken. Voor werkgevers, accountants en leden van de vakbeweging gaf de heer Van der Heijden een twintigtal lezingen per jaar over sociale verzekeringen en Arbowetgeving (1981-1995).
Van 2010 tot 2018 bekleedde hij voor de VVD de functie van wethouder van de gemeente Goirle.
Speciale aandacht gaf de heer Van der Heijden aan de Stichting Kans op Onderwijs, waar hij sinds 2000 actief is als penningmeester. Deze Stichting biedt kans op onderwijs voor de minst bedeelde kinderen op Madagaskar. Sinds zijn pensionering in 2018 is de heer Van der Heijden burgerlid van de gemeenteraad Goirle,  penningmeester van de Stichting Recreatie en Toerisme en secretaris van Jazz Podium Goirle.

De heer Dick Hartveld (73 jaar, woonachtig in Goirle) heeft een enorme bijdrage geleverd aan de integratie van de gehandicapte mens in onze samenleving vanuit zijn werk als onder andere leraar aan de Trambaan en het Activiteitencentrum Tilburg. De heer Hartveld verzorgde niet alleen het onderwijs maar was ook erg begaan met het lot van zijn leerlingen en de overige bewoners van het verpleeghuis. Ook buiten schooltijd was hij veelvuldig aanwezig in het verpleeghuis en was hij organisator van veel activiteiten. 
Zijn kennis over en ervaring met gehandicaptenzorg en -onderwijs heeft hij vervolgens ruim 25 jaar ingezet voor de Stichting Hulp aan Roemenië (SHAR). Deze stichting zet zich in om het levenspeil in het dorp Saliste (nabij Sibiu, Roemenië) te verbeteren. Hij was 16 jaar bestuurlijk actief als penningmeester/secretaris, maar ook betrokken bij de vele transporten met hulpgoederen voor families (levensmiddelen, kleding, meubels) en transporten voor verzorgingshuizen, kleuterscholen en ziekenhuizen.  Hij ondersteunde jarenlang twee gezinnen en hij zette zich in voor het project 'Buds of Hope'. Door dit project gaan enkele kinderen met een beperking nu naar school en zijn daar geïntegreerd. Voor thuisblijvende kinderen is de zorg aanmerkelijk verbeterd.
Zijn inzet voor de mindervalide mens komt ook tot uitdrukking in zijn vrijwilligerswerk bij woon-zorgcentrum Guldenakker in Goirle. Sinds 2010 is de heer Hartveld hier actief. Hij heeft de 'Guldendag' mee opgezet en verder ontwikkeld en hij coördineert de rommelmarkt en optredens van de toneelgroep.

De heer John Bekema (71 jaar, woonachtig in Goirle) zet zich de laatste 35 jaar in voor een groot aantal organisaties. Van 1984 tot 2000 vervulde de heer Bekema regionaal en landelijk verschillende bestuurlijke functies bij het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV). Daarnaast was hij voorzitter van de regionale groep Anders Actieven CNV Zuidwest Nederland (2004 - 2007) en voor de landelijke groep (2008-2017). De Anders Actievenraad van CNV Vakmensen behartigt de belangen van CNV-leden met een uitkering.
Met zijn expertise op het gebied van belastingen was de heer Bekema plaatsvervangend coördinator belastingservice CNV regio West-Brabant (2002-2018) en sinds 2002 is hij lid van het ledenhulpteam belastingen CNV en invuller belastingen/zittingscoördinator belastingzittenden CNV.
Binnen het CDA is de heer Bekema al 30 jaar bestuurlijk actief. Hij was onder andere secretaris voor de afdeling Goirle/Riel (1989-2006), penningmeester van CDA Regio Hart van Brabant (1994-2006) en penningmeester van CDA Eurocommissie Hart van Brabant.
Lokaal heeft de heer Bekema zich op verschillende terreinen ingezet. Voor de gemeente Goirle was de heer Bekema lid van de gemeenteraad van Goirle (2006-2010). Voor de Stichting Belangen Rillaersebaan West behartigde hij de belangen van bewoners bij wijzigingen van bestemmingsplannen (2000-2006). Hij was secretaris van de Centrale Cliëntenraad CWI (2003-2009) en vanaf 2013 secretaris van Fotoclub Optiek. Sinds 2010 is de heer Bekema bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland afdeling Goirle en Riel. Als secretaris, penningmeester maar ook als voorzitter zet hij zich in voor de verkeersveiligheid in de gemeente Goirle.

De heer Piet Colpaart (72 jaar, woonachtig in Goirle) zet zich al ruim 45 jaar in voor allerlei organisaties en verenigingen. Vanaf de jaren '70 was hij bestuurlijk actief voor de belangen van voetbalscheidsrechters (KNVB). Behalve als scheidsrechter (1976-1995), zette hij zich als voorzitter in voor de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS-groep)-Tilburg en omstreken (1992-1999) en later in 1999 als voorzitter van het landelijke COVS bestuur. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Stichting NL-Sportarbritage. Bij de KNVB heeft de heer Colpaart gedurende vijftien jaar verschillende functies vervuld, onder andere rapporteur van scheidsrechters (1994-2005), lid van de hoofdcommissie scheidsrechterzaken (2001-2007) en praktijkbegeleider scheidsrechters van het amateurvoetbal (2005-2009).
Sinds 1969 is de heer Colpaart lid van FNV Bouw Midden Brabant en sinds 2008 voorzitter van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid. Sinds zijn pensionering is de heer Colpaart lid van de Vereniging BAM Gepensioneerden en behartigt hij sinds 2013 als contactpersoon voor de regio Breda/Tilburg de belangen van de leden. Hij zette zich in om het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden te versterken via de Stichting Programma Uitzending Managers Netherlands senior experts (PUM). Viermaal was hij betrokken bij missies in het buitenland (2008-2013).
Voor de lokale en regionale samenleving zette de heer Colpaart zich ook in als lid van de participatieraad (2015-2018), contactpersoon SIR-55 (2010-2016) en voor de Loopgroep Goirle (2008-2017). Als voorzitter, lid van de sportparkcommissie, sponsorcommissie en als trainer.
Voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem is de heer Colpaart sinds 2011 onder andere begeleider van vakanties en vrijwilliger.