Update over Vere Domi

Als sociale gemeente omarmen wij initiatieven voor kwetsbare doelgroepen. Het idee achter het initiatief is mooi. Maar natuurlijk moet wel alles op orde zijn. Het is onze taak om deze kwetsbare mensen te beschermen. Wij vinden deze situatie heel vervelend, met name voor de ouderen. Maar juist om deze kwetsbare ouderen te beschermen grijpen we in.

We grepen niet eerder in omdat we er per toeval achter kwamen dat aan de Poppelseweg een woning zit waar vier zorgbehoevende ouderen wonen. Dat toeval was de opening van Vere Domi waar onze wethouder voor uitgenodigd was.

Daarom brachten wij afgelopen donderdag een bezoek aan de woning. De brandveiligheid bleek niet op orde. De vereiste brandmeldinstallatie, blusmiddelen en een ontruimingsplan waren niet aanwezig. Een tijdelijke oplossing, zodat de bewoners voorlopig konden blijven zitten, daar wilde de initiatiefneemster niet aan meewerken. We konden niet anders dan de initiatiefneemster vrijdag verzoeken de bewoners elders onder te brengen omdat het niet veilig is in de woning. Als er brand uitbreekt, dan worden de bewoners onvoldoende gewaarschuwd en kunnen ze de woning niet zelfstandig verlaten. We hebben de initiatiefneemster de mogelijkheid gegeven om de bewoners zelf ergens anders onder te brengen, met de mededeling dat, als dat niet zou gebeuren, wij dit zouden doen. Dit laatste was dus niet nodig. Uiteraard hadden we al gezorgd voor locaties waar de bewoners eventueel naar toe konden. We begrijpen dat het niet niks is, maar het gaat hier om de basisveiligheid van onze inwoners, daarom was het van belang dat er snel gehandeld werd.

Ook bleek dat er waarschijnlijk nog meer zaken niet op orde waren. Zo stonden de bewoners niet ingeschreven op het adres. En de bewoning is in strijd met het bestemmingplan, het is namelijk een bedrijfswoning (op een bedrijventerrein). Volgens het bestemmingsplan mag de woning alleen gebruikt worden ten dienste van het bedrijf dat op dat perceel gevestigd is. Dus als de bewoners op dit moment teruggaan, is het in strijd met het bestemmingsplan.

We hebben regelmatig contact met de familie van de bewoners, contact dat gericht is op het welzijn en veiligheid van de bewoners. Zo is er nog steeds opvang beschikbaar, mocht dit nodig zijn.

Op dit moment onderzoeken we nog steeds of mensen op een veilige manier (en volgens de regels) terug kunnen of niet.