Vacature Participatieraad Goirle

Klopt uw hart voor kwetsbare groepen inwoners? Weet u wat er leeft, speelt binnen het ‘sociale domein’? Bent u waarderend-kritisch én constructief? De Participatieraad zoekt een betrokken collega om het team te versterken.

Participatieraad Goirle

De Participatieraad draagt bij aan het verbeteren van het sociale beleid van de gemeente, door na overleg met belangengroepen, het college te adviseren vanuit het perspectief van de inwoner-client. Dit valt of staat met het onderhouden van goede contacten met alle lokale geledingen. Ook prettig samenwerken met het college en ambtenaren is echt van groot belang.

Vacature

Sinds enkele maanden is er een vacature in één van onze werkgroepen. De leden van de Participatieraad zijn vrijwilligers. En worden benoemd door de gemeente.

Als lid van de Participatieraad:

 • Woont u in Goirle of Riel;
 • Heeft u affiniteit en ervaring met één of meerdere aandachtsgebieden, doelgroepen of klantprofielen zoals Werk & Inkomen en/of Wmo en/of Jeugd;
 • Bent u bekend met wetten zoals Participatiewet en/of Jeugdwet en/of Wmo, of bent u bereid dit u meer eigen te maken;
 • Bent u bekend met- en betrokken bij de lokale gemeenschap;
 • Bent u toegankelijk en makkelijk aanspreekbaar;
 • Verstaat u de kunst van het luisteren en het stellen van goede vragen;
 • Kunt u op de juiste toon communiceren met zowel inwoners als bestuurders en beleidsmedewerkers van onze gemeente;
 • Kunt u integraal- en belangenoverstijgend denken en adviseren, vanuit een onafhankelijke houding en het perspectief van de inwoner/client;
 • Geeft u blijk van verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit;
 • Bent u gemiddeld minimaal één dagdeel per week beschikbaar;
 • Geniet u van samenwerken in een divers en dynamisch team;
 • Heeft u geen vertegenwoordigende functie binnen een gemeentelijke politieke partij;
 • Heeft u beroepsmatig geen belang bij een onderwerp waarover de Participatieraad adviseert;
 • Ontvangt u naast een maandelijkse vrijwilligersvergoeding, vooral plezier en zin binnen een inspirerend team

Taken

 • Signaleren van onvolkomenheden en aandachtspunten in het sociaal domein;
 • Bijdragen aan het verzamelen van informatie over ontwikkelingen op het sociaal domein;
 • Voorstellen aandragen voor verbeteren van (het uitvoeren van) het gemeentelijk beleid;
 • Gevraagd en ongevraagd hierover adviseren;
 • (Mee) beoordelen van gemeentelijke verordeningen en/of beleidsstukken;
 • Deelnemen aan gemeentelijke- of regionale bijeenkomsten;
 • De Participatieraad vergadert op dinsdagen, één dagdeel per maand.
 • Daarnaast hebben leden overleg op uiteenlopende tijden, met hun achterban, belangengroepen, cliëntorganisaties en gemeentelijke beleidsmakers.

Juridische achtergrond

Door het vertrek van onze collega verliezen wij de benodigde ‘juridische’ achtergrond. Vandaar dat wij zoeken naar een persoon die naast kennis en inzicht, liefst ook ervaring heeft met de rechtsgebieden waarmee wij te maken hebben. Ons huishoudelijk reglement kunt u vinden op de website: www.participatieraadgoirle.nl

Meer interesse?

Als u meer wilt weten over ons, belt u dan met Harald Zegers, voorzitter van de Participatieraad, 06 27 414 717.

Solliciteren?

Vul dan het sollicitatieformulier in, dat u aantreft op onze website: www.participatieraadgoirle.nl. Reageer vóór dinsdag 09 november 2021 door het ingevulde sollicitatieformulier te mailen naar info@participatieraadgoirle.nl, t.a.v. Harald Zegers. Gesprekken vinden plaats op woensdag 10 november 2021. Nieuwe leden worden benoemd door het college, op advies van de Participatieraad en na een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.