Verontreiniging Tilburgseweg 75 en omgeving

In de omgeving van Tilburgseweg 75 is het grondwater vervuild. Op die plek zat vroeger een chemische wasserij. Chemische stoffen uit de wasserij kwamen terecht in de bodem. De verontreiniging zit diep in de grond. Daar kan niemand zomaar mee in aanraking komen. Daarom is er geen gevaar voor de gezondheid. De verontreiniging mag zich niet verder verspreiden. Daarom is er een nieuw saneringsplan gemaakt. Inwoners in de buurt (ongeveer 400 adressen) mogen zonder toestemming geen grond verplaatsen of grondwater onttrekken. Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten, vragen en antwoorden en brieven over dit onderwerp.

Aanpak

In het saneringsplan staat hoe de verontreiniging verder wordt aangepakt. Dat wil niet altijd zeggen dat alle verontreiniging verwijderd wordt. De grond op Tilburgseweg 75 wordt gedeeltelijk afgegraven en aangevuld. Er komen ook extra maatregelen om de grond en het grondwater schoner te maken. Het grondwater in de omgeving wordt elke twee jaar gecontroleerd.

Om verspreiding te voorkomen, mag grondwater niet verplaatst worden. Daarom moeten inwoners in de buurt van Tilburgseweg 75 toestemming vragen als ze grond willen afgraven of als grondwater willen onttrekken. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of het maken van een kelder. Dit geldt voor ongeveer 400 adressen. Zij hebben een brief gekregen van de OMWB.

Rollen en verantwoordelijkheden

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging. In dit geval heeft Bodemzorg (een dochteronderneming van Afvalzorg) de verantwoordelijkheid voor de verontreiniging overgenomen van de grondeigenaar. De provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag als het gaat om de bodemvervuiling (Wet bodembescherming). De OMWB neemt namens de provincie besluiten, verzorgt de vergunningverlening en het toezicht. De OMWB informeert inwoners in de buurt van Tilburgseweg 75 over de besluiten en het saneringsplan. De gemeente richt zich op zaken die van belang zijn voor de inwoners. Vanuit die rol helpen we mee door het verbinden van alle betrokkenen (inwoners, ondernemers, overheden enz.).

Informatie over de verontreiniging aan de Tilburgseweg