Voedselbank in Goirle

Sinds 2017 heeft de Voedselbank Tilburg een uitgiftepunt in Goirle. De Voedselbank helpt mensen die op of onder de armoedegrens leven door hen (tijdelijk) voedselpakketten te geven. In Goirle is het afgiftepunt van de Voedselbank in Wijkcentrum de Wildacker. Het uitgiftepunt in de Wildacker is iedere woensdag van 13.30 tot 14.30 uur geopend.

Ondersteuning

De Voedselbank werkt onder het motto ‘geen pakket zonder traject’. Dat wil zeggen dat inwoners ondersteuning krijgen op voorwaarde dat zij meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem.

Meer informatie

Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt er voor dat er wekelijks een voedselpakket klaar staat voor  behoevende. Bent u of kent u iemand die in aanmerking komt voor de voedselbank? Kijk dan voor meer informatie op de website van de voedselbank www.tilburgsevoedselbank.nl