Werkzaamheden Baronielaan afgerond

Afgelopen vrijdag 29 maart rondde Heijmans Infra de werkzaamheden aan de Baronielaan en de Acacialaan af. De vernieuwde wegen en trottoirs zijn weer beschikbaar voor iedereen! De herinrichting was nodig, omdat het asfalt in de Baronielaan in slechte staat was. Het asfalt is vervangen door betonnen klinkers en de straat is omgebouwd naar een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Ook is er groot onderhoud uitgevoerd aan de trottoirs, parkeervakken, riolering, verlichting en het groen. Hierdoor zien de Baronielaan en Acacialaan er weer fris uit en kunnen de straten weer tientallen jaren mee!
 
Een duurzaam project
De gemeente Goirle wilde het project zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Daarom zaaiden we de bermen in met een bloemrijk mengsel, plaatsen we een insectenhotel en werken de twee nieuwe "smileyborden" langs de weg op zonne-energie. Ook betrokken we basisschool Open Hof bij de werkzaamheden door een "Veilig op Weg les" te geven: zo zaten de leerlingen bijvoorbeeld zelf in een vrachtwagen om de dode hoek te ervaren.
 
Beperken van wateroverlast
Omdat wateroverlast door hevige regenval steeds vaker voorkomt, heeft de gemeente bij de herinrichting van de Baronielaan maatregelen genomen om regenwater langer vast te houden. Daarnaast zijn de bewoners van de Baronielaan gevraagd om zelf hun steentje bij te dragen: in de komende weken wordt bij zo'n 20 woningen het regenwater afgekoppeld van het riool. Op verzoek van de bewoners plaatsen wij ook regentonnen om het regenwater op te vangen. Met deze maatregelen gaan we waterverspilling tegen en voorkomen we wateroverlast in de toekomst!