Werkzaamheden Boschkens-West

Maandag 18 maart starten we met de inrichting van de openbare ruimte in het laatste gedeelte van de Boschring en de Zandhagedis. Aannemer A&M Infra uit Waspik voert deze werkzaamheden uit.

Calamiteitenroute
Als eerste, op 18 maart, wordt de calamiteitenroute, de route langs de geluidswal, aangelegd. Deze route wordt geasfalteerd en er komt nieuwe verlichting. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer twee weken duren.

Fase 1
De werkzaamheden ter hoogte van Boschring 51 t/m 105, Boschring 48 t/m 72 en de Zandhagedis starten begin april. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van de definitieve rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen en duren tot aan de bouwvakvakantie. Hierbij maken we steeds korte werkvakken van ongeveer 100 meter. De aannemer start bij de keerlus Boschring en werkt richting de Zandhagedis.

Fase 2
De werkzaamheden in fase twee, bij Boschring 26 t/m 28, Boschring 25 t/m 51, Dagpauwoog en Boschkamer voeren we uit als deze woningen opgeleverd zijn. De verwachting is dat we hier na de bouwvakvakantie starten met de aanleg van de definitieve rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen. De verwachting is dat de werkzaamheden rond half oktober zijn afgerond.

Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.