Verbeteringen milieustraat

Foto: Jules van Iperen Pix4profs

Reactie naar aanleiding van het beëindigen van de acceptatie van puin&tuin stromen

De gemeenteraad stelde vorig jaar het grondstoffenbeleidsplan vast. Deze aanpassing is de uitvoering hiervan. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders.

In 2003 is onze milieustraat ontworpen voor ontvangst van 9 stromen. Inmiddels zijn dit er meer dan 23 geworden. Door schaarser wordende grondstoffen moeten we minder afval maken. Daarom moeten we nog meer stromen apart houden op de milieustraat. Een andere reden is de sterke groei aan bezoekers en afval. Dat gaf onveilige situaties op de openbare weg en extra ruimtegebrek op de milieustraat. De situatie was niet meer verantwoordbaar.

We hebben alle alternatieven onderzocht; van nieuwbouw tot uitbreiding. De eenvoudigste, snelste en goedkoopste uitweg is het afstoten van een aantal stromen. Voor puin & Tuin zijn ontvangstlocaties met betere service beschikbaar. Daarom zijn deze stromen vanaf 1 juni niet meer welkom. Dat geeft ruimte voor nieuwe stromen op de milieustraat. Voor die nieuwe stromen bestaan geen alternatieve ontvangstlocaties. En juist die nieuwe stromen zijn belangrijk vanwege de schaarste aan grondstoffen.

De alternatieve ontvangstlocaties zijn Firma Donders (Esbeek) en Firma Verhoeven (Tilburg). De gemeente heeft twee bedrijven geselecteerd op basis van afstand, betere service en het voldoen aan alle milieucriteria. Firma Paulissen heeft een aanvraag ingediend om ook te worden geselecteerd.

De milieustraattarieven zijn altijd lager geweest dan de kosten die we maken. Het verschil is altijd gedekt uit de afvalstoffenheffing die elk huishouden betaalt. Aanbieders van “puin&tuin” zijn straks overwegend iets duurder uit. Daardoor hoeven niet alle huishoudens meer mee te betalen aan gratis tuinafval en ander afval dat onder de marktprijs welkom was op onze milieustraat. Daardoor bespaart elk huishouden in onze gemeente ongeveer zes euro per jaar. Onderwijl onderzoekt de gemeente of de tarieven op de milieustraat omlaag kunnen in de toekomst.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat vanaf 1 juli ‘Puin & Tuin’ afval niet meer bij de milieustraat ingeleverd kan worden. Hiervoor kunnen inwoners terecht bij recyclingbedrijven in de regio. Daarnaast kunnen inwoners hun spullen bij de milieustraat op één plek uitladen en direct wegrijden. Ook de openingstijden worden verruimd.

Oorspronkelijke bericht:

Puin & Tuin

De milieustraat is te klein. Het aantal afvalstromen is in de afgelopen 20 jaar gegroeid van 8 naar 23. Het aantal bezoekers is in die jaren ook sterk gegroeid. Uitbreiden is niet mogelijk, daarom kiezen we ervoor om minder afvalstromen in te zamelen bij de milieustraat. Puin & Tuin afkomstig van de milieustraat wordt al jaren door ons vervoerd naar recyclingbedrijven in de regio die het vervolgens verwerken. Nu gaan inwoners dit direct zelf aanbieden aan diezelfde recyclingbedrijven. Deze bedrijven zijn dagelijks geopend van vroeg tot laat. Onder ‘Puin & Tuin’ valt:

  • ab-hout (afval- en sloophout),
  • c-hout (geïmpregneerd)
  • dakleer
  • gips
  • grond
  • groenafval
  • puin en vlakglas.

Alle spullen van autoband, bankstel, chemisch afval, massief meubelhout tot en met zaklamp en het grofvuil (zonder bouwmaterialen) blijven welkom op de milieustraat.

‘Stop, drop & drive-principe’

Vanaf 1 juli kunnen bezoekers hun spullen op één plek uitladen en direct wegrijden. Dat is eenvoudiger, sneller en veiliger voor bezoekers. La Poubelle sorteert alles uit voor maximaal hergebruik en hoogwaardige recycling. Met deze maatregel kan de gemeente extra hergebruik en recycling bevorderen. Dat is nodig vanwege schaarse grondstoffen.

Ruimere openingstijden

De recyclingbedrijven en de milieustraat zijn dagelijks geopend vanaf 1 juni. De files en wachtrijen verdwijnen naar verwachting uit de Nobelstraat. Dat maakt omliggende bedrijven weer bereikbaar en het verkeer veiliger. Rond 1 juni vindt u een overzicht op onze website wat waar naar toe kan.