Slinger gaat verkeer Zandeind Riel afremmen

Komende week komt er aan het Zandeind een ‘slinger’ in de weg. Met deze wegversmallingen remmen we het verkeer. Er wordt daar namelijk vaak te hard gereden. Het gaat om een proef van ongeveer drie maanden. Er komen tijdelijk betonblokken. De aannemer zet de blokken neer in de week van 14 februari. Na ongeveer een maand doen we een snelheidsmeting. Dan kunnen we zien of deze maatregel werkt. En waar we op moeten letten bij de definitieve uitvoering. Bewoners van het Zandeind kunnen ook hun mening geven over de proefopstelling.