Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat maatschappelijke instellingen, zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk uw adresgegevens kunnen opvragen? Dan kunt u dit online regelen.

Hoe werkt het

U kunt geheimhouding aanvragen voor uzelf en uw minderjarige kinderen. U hoeft bij uw verzoek niet te vertellen waarom u het aanvraagt. De gemeente zal uw verzoek altijd uitvoeren. Wanneer u verhuist hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. U kunt het verzoek indienen of opheffen in de gemeente waarin u woont.

Instellingen met wie de gemeente uw gegevens deelt

  • Dit zijn instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
  • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent. We vragen u vooraf altijd of u hier bezwaar tegen heeft. Wilt u het niet? Dan wegen we uw belang af tegen dat van de aanvragende instantie en nemen dan een besluit
  • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren