Geheimhouding adresgegevens

Wilt u niet dat maatschappelijke instellingen, zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk uw adresgegevens kunnen opvragen? Dan kunt u dit online regelen.

Uw adres en daarmee uw persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adresgegevens ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Dit verzoek kunt u online indienen. Wilt u dit liever op het gemeentehuis regelen? Dan maakt u hiervoor een afspraak.

Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, blijven gewoon toegang houden tot uw adresgegevens.