Sloopmeldingen met of zonder asbest

Gaat u sloopwerkzaamheden verrichten of wilt u asbest verwijderen? Dan moet u dit vooraf bij ons melden. Deze melding is gratis en doet u via www.omgevingsloket.nl.

Meld de sloopwerkzaamheden

U meldt de werkzaamheden bij ons in de volgende gevallen:

  • Als u asbest gaat verwijderen of dit een aannemer laat doen. Dit is ongeacht de hoeveelheid.
  • Als u sloopwerkzaamheden uitvoert aan een gemeentelijk- of rijksmonument.
  • Als u sloopwerkzaamheden uitvoert en u meer dan 10m3 sloopafval heeft.

Stuur bij sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk van voor 1994 een inventarisatierapport mee

Mogelijk is er asbest in het bouwwerk aanwezig. U bent daarom verplicht een een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen dat een volledig asbestinventarisatierapport opstelt. Deze bedrijven vindt u op de website van Ascert. Stuur het rapport en een slooptekening (op schaal inclusief maatvoering) mee met de melding.

Check vooraf of u een vergunning nodig heeft

Mogelijk heeft u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een renovatie, opnieuw bouwen of bij het kappen van bomen. Een vergunningcheck doet u op www.omgevingsloket.nl 

Bij sloopwerkzaamheden aan monumenten hebt u, naast de sloopmelding, ook een omgevingsvergunning nodig. 

Behandeling van uw sloopmelding

  • We bevestigen de ontvangst van uw melding. 
  • We beoordelen uw melding. Daarna ontvangt u bericht van ons of van de Omgevingsdienst. Hierin staat of we uw melding accepteren en of het voldoet aan de eisen (artikel 1.26 lid 6 van het Bouwbesluit 2012). We geven ook aan hoe u het asbest verwijdert.

Wanneer u asbest zelf mag verwijderen

  • Asbest dat in geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal zit
  • Asbest in vloertegels of in niet-gelijmde vloerbedekking
  • Asbest in losliggende objecten (voorbeeld: bloembak)

Let op, u moet het verwijderen van gebonden asbest nog steeds vooraf bij ons melden.

Stappenplan asbest verwijderen

Verwijdert u zelf asbest? Op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vindt u een stappenplan voor het verwijderen van asbest. Staat uw vraag er niet bij? Bel of WhatsApp dan met de asbesttelefoon.