Proef PMD aan huis opgehaald

We willen minder restafval en afval beter scheiden. Veel afvalsoorten, zoals PMD, papier en GFT zijn namelijk herbruikbaar als nieuwe grondstof. Ons doel is om in 2021 nog maar 60 kg restafval per inwoner per jaar over te houden.

Beter scheiden

90% van het restafval in de grijze container bestaat uit gft-afval, PMD en papier. Dit zijn waardevolle grondstoffen, die hergebruikt kunnen worden. Door beter te scheiden kunt u volstaan met een kleinere container voor restafval. Ons streven is om in 2021 maximaal 60 kilogram per inwoner per jaar aan restafval te produceren. Dit is een vermindering van 160 kilogram per jaar.

Hoe zamelen we afval in?

Restafval en PMD in proefwijken
Inwoners krijgen een kleinere, grijze restafvalcontainer van 140 liter. De ophaaldag blijft zoals die nu is. De ophaalfrequentie varieert, eens in de twee weken (wijk 1) en eens in de vier weken (wijk 2). Ook ontvangen bewoners van proefwijken een duocontainer voor PMD en Papier. Deze wordt vanaf juni eens in de twee weken geleegd.

Restafval en PMD overige inwoners
Inwoners krijgen een kleinere, grijze restafvalcontainer van 140 liter. De ophaaldag blijft zoals die nu is. De oude grijze restafvalcontainer wordt PMD container en wordt eens in de vier weken geleegd.

Papier
Papier zet u nog steeds aan de straat op de dag die u gewend bent.

GFT
De groene container voor groente-, fruit- en tuinafval behoudt u en wordt nog steeds eens in de twee weken geleegd op de dag die u gewend bent.

Resultaten proef

Inmiddels zijn de inzamelresultaten per afvalsoort bekend. Het beste resultaat leverde de wijk waarin restafval één keer in de 4 weken wordt opgehaald: 82 kg restafval per inwoner per jaar. Dat zijn mooie resultaten, daarom gaan we deze proef verder uitrollen. De tweede proef, leverde nog 127 kg restafval. Een overzicht van de resultaten in de verschillende wijken leest u in de samenvatting of u kunt de totaalevaluatie inzien.

Wat gaan we doen?

Uit de enquête blijkt dat restafval één keer per 4 weken voor de overgrote meerderheid van inwoners prima haalbaar is. Daarom werken we die variant verder uit. Maar we gaan wel eerst oplossingen bedenken voor grotere gezinnen of huishoudens: hoe kunnen zij PMD, papier en GFT makkelijker scheiden. Nadat we o.a. samen met het bewonerspanel goede oplossingen hebben gevonden, wordt de nieuwe werkwijze definitief. We hopen u dat in juni te laten weten. Tot die tijd wordt uw afval op dezelfde manier ingezameld als de afgelopen maanden.

App AfvalWijzer

Om te weten wanneer uw containers geleegd worden, kunt u de AfvalWijzer-app downloaden op uw tablet of smartphone.