Afvalstoffenheffing

U betaalt mee aan de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Dit noemen we afvalstoffenheffing. De heffing bestaat uit een vast bedrag per maand. Dit bedrag betaalt ieder huishouden. Daarnaast betaalt u een bedrag voor iedere keer dat we uw container leegmaken.

U betaalt in de gemeente Goirle een vast tarief, afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Tarieven afvalstoffenheffing

Vaste kosten afvalstoffenheffing              Tarief 2021 Tarief 2022
Eenpersoonshuishouden € 159,48 € 156,24
Meerpersoonshuishouden € 253,32 € 248,28

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.

Vragen over uw aanslagbiljet, betalingen, bezwaar en beroep of kwijtschelding? Neem contact op met ons.

Team belastingen

telefoon: (013) 5310 610
e-mail: invordering@goirle.nl
postadres: Postbus 17, 5050 AA Goirle