Bakertand

Bakertand BV en de gemeente Goirle maken samen met de omgeving een mooie nieuwe wijk aan de rand van Goirle. Het gebied ligt tussen de Oostplas, de A58, de bebouwing van Boschkens en de Rillaersebaan. In januari 2018 is de Bakertand na een grenscorrectie weer onderdeel geworden van de gemeente Goirle. Goirle en Tilburg hebben bij de overgang afspraken gemaakt over de invulling van het gebied. Bakertand BV (gemeente Tilburg) is eigenaar van veel gronden in het gebied en ontwikkelt er een nieuwe woonwijk. 

Bakertand BV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wijk. De gemeente ondersteunt en toetst tijdens de planvorming. Onder het kopje Downloads vindt u het koersdocument, de proefverkaveling en het woningbouwprogramma.

Wat staat er in deze documenten?

De gemeenteraad heeft op 19 februari 2020 kennisgenomen van het koersdocument “Bakertand” (voorheen “Bacaertlant”). Hierin staan de uitgangspunten voor het project. Dit koersdocument staat onder het kopje Downloads onderaan deze pagina.

In de raadsvergadering van 16 juni 2020 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma gewijzigd vastgesteld. Het nieuwe woningbouwprogramma vindt u ook onder het kopje Downloads. Dit vervangt het woningbouwprogramma op bladzijde 45 van het koersdocument.

Op basis van dit woningbouwprogramma heeft Bakertand BV een nieuwe tekening gemaakt van de proefverkaveling voor deelgebied A en B. De nieuwe tekening staat onder het kopje Downloads. Deze vervangt de schets in het koersdocument op o.a. pagina 34.

Bakertand BV heeft met Primagaz afgesproken dat de activiteiten van Primagaz in Goirle stoppen. Dat is een belangrijke stap want de activiteiten van Primagaz vormden een belemmering voor de woningbouwplannen. Het vertrek van Primagaz was ook een belangrijke wens van de gemeente Goirle.

Bakertand BV betrekt bewoners uit het gebied, de omliggende wijken, het Biodiversiteitsteam en DuurzaamRielGoirle bij de verdere uitwerking van de plannen.

  • De volgende stap is dat Bakertand BV de proefverkaveling omzet in een stedenbouwkundig plan.
  • De eerste versie van dit stedenbouwkundig plan is waarschijnlijk klaar in het vierde kwartaal van 2021. Begin 2022 gaat het naar de gemeenteraad en kunt u het ook bekijken.
  • De verwachting is dat het voorontwerp bestemmingsplan aan het begin van 2022 ter inzage komt. Het ontwerpbestemmingsplan komt dan in het tweede kwartaal van 2022 ter inzage.
  • Natuurlijk komt er dan ook informatie voor iedereen die meer wil weten over de plannen.
  • De gronden worden in de loop van 2023 bouwrijp gemaakt. In 2023 start de bouw van de eerste woningen. U kunt zich dus nog niet inschrijven voor de woningen. Zodra dit kan, maken we dit bekend.

Heeft u vragen? Mail dan naar info@woneninbakertand.nl. Heeft u een vraag over de rol van de gemeente in dit plan? Bel dan de gemeente, Frans Hendrickx, tel. (013) 5310 610.Heeft u vragen? Bel dan de gemeente, Frans Hendrickx, tel. (013) 5310 610.