Bedrijven Investeringszone (BIZ)

U betaalt BIZ als u op 1 januari van een belastingjaar een niet-woning in een BIZ gebied bezit of gebruikt. In Goirle is het Centrum een Bedrijven Investeringszone. Dit betreft De Hovel, Tilburgseweg, deel van de Kalverstraat en het Kloosterplein.

Bent u een ondernemer in het centrumgebied van Goirle (BIZ Centrum Goirle, Tilburgseweg en De Hovel)? Dan mag u stemmen voor of tegen de voorzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Centrum Goirle per 1 januari 2023!

In de week van 7 november heeft u uw stembiljet(ten) per post ontvangen. Vergeet uw stem niet uit te brengen want iedere stem telt!

Stemmen kan van 17 november tot en met 30 november. Stemmen doet u door uw ingevulde stembiljet(ten) volledig in te vullen en;

  • In de bijgevoegde retourenvelop* te sturen naar de gemeente Goirle, of
  • In de stembussen te doen. De stembussen staan in hal van het gemeentehuis (Oranjeplein 1) en de winkel van Keurslager van Hest, Tilburgseweg 81

* Als u de stem(men) per post stuurt, zorg dan dat de retourenvelop gesloten is!

De BIZ is een percentage van de woz-waarde van uw pand. De gebruiker betaalt de BIZ, die is gebaseerd op de woz-waarde. De aanslag BIZ maakt deel uit van de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze versturen wij eind mei 2022.

De onderstaande tarieven gelden van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022:

Tariefcode BIZC 1: Woz-waarde van € 500.000,00 of minder: 0,3739%
Tariefcode BIZC 2: Woz-waarde van meer dan € 500.000,00: 0,4124% 

Degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is, betaalt de BIZ. Als u na 1 januari verhuist of uw pand verkoopt, heeft u geen recht op teruggaaf of vermindering.

Contactgegevens Team belastingen