Beroep of bedrijf aan huis

Als u een beroep of bedrijf aan huis wilt starten, moet u om te beginnen bij de gemeente nagaan of dat binnen het bestemmingsplan past. In sommige gevallen is dat geen enkel probleem. In andere gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U kunt via het omgevingsloket een vooroverleg indienen. U kiest dan voor de optie ‘Aanvraag/melding’, vervolgens kiest u bij de laatste stap voor ‘Vooroverleg’. Hiermee beoordelen wij of uw plan past binnen het bestemmingsplan.

Bij de beslissing of u wel of geen afwijking van het bestemmingsplan krijgt, kijkt het college onder meer naar:

  • de ruimtelijke uitwerking die het gebruik heeft, gelet op de aard, omvang en intensiteit
  • de hinder voor het woonmilieu en de invloed op het verkeer (denk ook aan parkeren)
  • de lijst van vrije beroepen, zoals artsen, tandartsen en accountants
  • de ruimtelijke uitstraling, die moet passen bij de woonfunctie van het pand of perceel
  • de oppervlakte die voor het bedrijf of beroep gebruikt gaat worden.