Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan vindt u de bestemming van gebouwen en gronden. Zo weet u bijvoorbeeld of u op een bepaalde plek wel of niet mag bouwen. Of hoe u een gebouw of stuk grond mag gebruiken. Iedereen, ook de gemeente, moet zich aan de bestemmingsplannen houden. De meeste bestemmingsplannen vindt u online.

Invloed uitoefenen

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

  • Inwoners in de directe omgeving krijgen vooraf informatie over de plannen. De initiatiefnemer organiseert een overleg met de omgeving. Dit noemen we participatie
  • Is een bestemmingsplan nog in ontwikkeling? We leggen het ontwerpplan 6 weken ter inzage. We publiceren (een samenvatting) in het Goirles Belang en online via Over uw buurt. Het ontwerpplan kunt u inzien via Ruimtelijke plannen
  • U kunt op dit ontwerpplan invloed uitoefenen door uw zienswijze in te dienen
  • De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit vastgestelde plan ligt ook 6 weken ter inzage. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen bij de Raad van State