Zuidrand Goirle locatie Van Besouw

Wijzigingsbesluit 30 juni 2020 van Gedeputeerde Staten (Wijziging Interim omgevingsverordening)
In verband met het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle locatie Van Besouw” heeft de gemeente bij de provincie een wijziging verzocht van de begrenzing van de Regionale Waterberging nabij de zuidzijde van de Kerkstraat aangewezen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 30 juni 2020 het verzoek ingewilligd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten kan worden geraadpleegd via: