Verordeningen en beleidsregels

Een verordening is een soort gemeentelijke wet. Over sommige zaken die niet in landelijke wetgeving zijn geregeld, moeten gemeenten namelijk hun eigen regels opstellen. Beleidsregels geven aan hoe een bepaalde bevoegdheid wordt uitgevoerd.  

Bekendmaken verordeningen en beleidsregels

Als de gemeenteraad een nieuwe verordening vaststelt of een bestaande verordening wijzigt, dan maken we dat bekend via officiĆ«le bekendmakingen. Sinds 1-1-2017 doen we dat ook met beleidsregels. Via de gemeentepagina in het Goirles Belang informeren we u hierover.

Alle wetten en overige regelgeving van gemeenten, provincies, rijksoverheid en waterschappen kunt u terug vinden op de website van de overheid.