Klachten en bezwaar

Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of bestuurder? Of bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Goirle? U kunt een klacht indienen. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken.

Bent u niet tevreden over de manier waarop het bestuur of een medewerker van de gemeente u behandeld heeft? Of bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Goirle. U kunt uw klacht online doorgeven.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. U kunt bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de woz-waarde, dan kunt u binnen zes weken online bezwaar indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning.

 

Bent u het niet eens met de in rekening gebrachte legeskosten voor een omgevingsvergunning/APV? U kunt binnen zes weken na dagtekening een online bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Houd uw DigiD inloggegevens bij de hand en kies na het inloggen in het formulier voor 'Opgelegde leges'.

Zijn er vervelende gevolgen voor uw woning of bedrijf door een maatregel uit een bestemmingsplan of omgevingsvergunning? Bijvoorbeeld verlies van uitzicht of geluidsoverlast waardoor er waardevermindering optreedt aan uw eigendom. U kunt een tegemoetkoming van planschade aanvragen. U krijgt een tegemoetkoming als blijkt dat er sprake is van schade die niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd.

Aanvraag

U dient een aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade.

Behandeling

Wilt u ons iets melden, bijvoorbeeld zwerfvuil, drugsafval, verstopte riolering, losse stoeptegels of kapotte speeltoestellen? Meld dit online via Fixi.