Bibob

Vraagt u een vergunning aan? Dan kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Hiermee kan de gemeente voorkomen dat iemand een vergunning misbruikt voor criminele activiteiten. Bijvoorbeeld om zwart geld wit te wassen. De gemeente beschermt hiermee ook ondernemers tegen oneerlijke concurrentie.

Bent u een nieuwe ondernemer? Tijdens een vergunningaanvraag doen wij altijd een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. U vult hiervoor een vragenformulier in. Daarnaast vindt er een intakegesprek plaats. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente.

Wilt u gaan (ver)bouwen? U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast vragen wij u ook een formulier over integriteit in te vullen. Dit is van toepassing wanneer u een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aanvraagt:

  • Waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.
  • Waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 50.000,- (exclusief btw) en de aanvraag valt in de risicocategorieën, gebieden of bijzondere gevallen, zoals opgenomen in het gemeentelijk Bibob beleid.

Los van bovenstaande gevallen kan de gemeente u ook verzoeken om een Bibob formulier in te vullen. Neem voor het opvragen van het formulier contact op met de gemeente.