Bibob

De wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een instrument om te beoordelen of vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten of vastgoedtransacties naar integere partijen gaan.

De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De gemeente kan de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning. Dit is geregeld in de Wet Bibob en het gemeentelijk Bibob-beleid.

De gemeente past de Wet Bibob toe bij aanvragen om een drank- en horecavergunning, exploitatievergunning en omgevingsvergunning. De wet is in sommige gevallen ook toepasbaar bij overheidsopdrachten, vastgoedtransacties en subsidies.

Bij criminele antecedenten of het (vermoeden van) witwassen van gelden afkomstig uit strafbare feiten, kan de vergunning, opdracht of toekenning worden geweigerd of ingetrokken. Zo wordt voorkomen dat de gemeente ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat.

Het is noodzakelijk dat de gemeente beschikt over voldoende informatie om te beoordelen of er sprake is van een risico. Daarom wordt extra informatie aan de aanvrager van een vergunning gevraagd via de vragenformulieren Bibob. Het gaat hierbij met name om financiële informatie.

Bent u een nieuwe ondernemer? Dan moet u naast een drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning ook altijd een vragenformulier over integriteit invullen. Voor het indienen van de formulieren vindt een intakegesprek plaats. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente.

Tijdens het gesprek wordt bekeken of de stukken compleet zijn. Neem daarom de volledig ingevulde vragenlijst en bijbehorende bijlagen mee.

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan moet u naast de aanvraag van de omgevingsvergunning ook een vragenformulier over integriteit invullen. Dit is van toepassing wanneer u een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aanvraagt:

  • Waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.
  • Waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 50.000,- (exclusief btw) en de aanvraag valt in de risicocategorieën, gebieden of bijzondere gevallen, zoals opgenomen in het gemeentelijk Bibob beleid.

Los van bovenstaande gevallen kan de gemeente u ook verzoeken om het vragenformulier in te vullen.

Let op: Het vragenformulier voor de omgevingsvergunning kunt u niet invullen via het Omgevingsloket.

Er zijn geen legeskosten verbonden aan het Bibob onderzoek.