Uitkeringen

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen. Bij een uitkering horen rechten en plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk. Daarom schrijft u zich eerst in als werkzoekende via www.werk.nl, de website van het UWV. Daar vraagt u een uitkering aan.

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en uw eventuele partner hebben een inkomen dat niet uitkomt boven de voor u geldende bijstandsnorm. Ook heeft u geen vermogen heeft dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U krijgt nog geen AOW; 
 • U woont in de gemeente Goirle;
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U bent niet uitgesloten van bijstand, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen en bent u 27 jaar of ouder? Zet dan de volgende stappen:

 • Schrijf u in als werkzoekende op de website van werk.nl. Daar vindt u het aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt zich voor een  bijstandsuitkering ook melden bij het UWV Werkplein Midden-Brabant: Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG Tilburg. Bel voor een afspraak via 088-898 9294;
 • Heeft u het aanvraagformulier online verzonden? Het UWV stuurt dit formulier door naar de gemeente. Bel vervolgens binnen 2 werkdagen naar ons via telefoonnummer 013 5310 610. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. 
 • Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd? En heeft de gemeente na vier weken nog geen besluit genomen? Dan heeft u recht op een voorschot (artikel 52, eerste lid, Participatiewet).

Jonger dan 23 jaar en terug naar school

Heb je geen diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger? Je kunt terecht bij het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) via het e-mail adres leerplichtrmc@tilburg.nl.
In alle andere gevallen kan de Jongerenregisseur je adviseren.

Een uitkering aanvragen

 • Je schrijft jezelf eerst in als werkzoekende bij www.werk.nl. Hiervoor heb je DigiD nodig;
 • Je krijgt een melding dat je jonger bent dan 27 jaar;
 • Na het invullen van je gegevens op werk.nl, stuur je een e-mail naar socialezaken@goirle.nl  met het verzoek voor een meldingsgesprek. 
 • Voordat je uitkering kunt aanvragen zoek je eerst 28 dagen lang zelf naar ander werk of een opleiding. Dit noemen we de zoekplicht
 • Na 28 dagen vul je de aanvraag verder in op werk.nl
 • Een van onze medewerkers neemt daarna contact met je op om je aanvraag te bespreken
 • U geeft veranderingen in uw situaties binnen 2 weken door aan de gemeente via het wijzigingsformulier. Stuur dit naar gua@goirle.nl
 • Ook als u met vakantie gaat geeft u dat aan ons door door het formulier te e-mailen naar gua@goirle.nl

Meer informatie over de kostendelersnorm hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voor oudere werkzoekenden vanaf 50 jaar zijn er speciale uitkeringen: 

U kunt deze uitkeringen digitaal aanvragen op de website van Werk.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig. 

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig? Dan is er het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Ook als u als oudere zelfstandige wilt stoppen met uw bedrijf, is in bepaalde gevallen specifieke ondersteuning mogelijk (IOAZ). U kunt deze uitkeringen aanvragen via Ondernemersadvies Tilburg.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar Het Dorpsteam, of neem contact op met uw klantmanager bij de gemeente.