Uitkeringen

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een (bijstands)uitkering op basis van de Participatiewet. Hiermee bent u verzekerd van een bestaansminimum totdat u weer werk gevonden hebt.

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en uw eventuele partner hebben een inkomen dat niet uitkomt boven de voor u geldende bijstandsnorm. Ook heeft u geen vermogen heeft dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt;
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen en bent u 27 jaar of ouder? Zet dan de volgende stappen:

 • Schrijf u in als werkzoekende op de website van werk.nl. Op deze website vult u het aanvraagformulier in. U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode en uw mobiele telefoon nodig. U kunt ook de DigiD app op uw smartphone gebruiken. Heeft u geen DigiD? Dan moet u eerst een DigiD aanvragen. U kunt zich voor een  bijstandsuitkering ook melden bij het UWV Werkplein Midden-Brabant: Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG Tilburg. U kunt bellen om een afspraak te maken  met nummer 088-898 9294;
 • Heeft u het aanvraagformulier online verzonden? Bel dan binnen 2 werkdagen naar de gemeente. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Bent u bij het UWV langs geweest, dan sturen zij het aanvraagformulier naar de gemeente door. U hoeft zelf niets te doen.
 • U ontvangt een uitnodiging voor de Poorttraining. Deze training is vier weken lang, één  ochtend per week in groepsverband op het gemeentehuis. Tijdens deze training komen diverse onderwerpen aan bod om u zo snel mogelijk richting werk te begeleiden. De rechten en plichten worden duidelijk en u gaat actief aan de slag. De Poorttraining is een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een bijstandsuitkering.
 • Als u de Poorttraining succesvol heeft doorlopen, en u alle stukken die wij nodig hebben heeft ingeleverd, beoordelen wij uw recht op uitkering.
 • Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd en heeft de gemeente na vier weken nog geen besluit genomen? Dan heeft u recht op een voorschot (artikel 52, eerste lid, Participatiewet).

Geen uitkering maar wel hulp nodig bij het zoeken naar scholing, werk of leerwerktraject?

Neem contact op met de Jongerenregisseur: T (06) 2180 4783.

Ben je jonger dan 23 jaar en wil je terug naar school?

Heb je geen diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger dan kun je terecht bij het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) via het e-mail adres leerplichtrmc@tilburg.nl.
In alle andere gevallen kan de Jongerenregisseur je adviseren: T (06) 2180 4783.

Een uitkering aanvragen

Ben je jonger dan 27 jaar? Zet dan de volgende stappen:

 • Schrijf je in als werkzoekende op de website van werk.nl. Je hebt voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig. Heb je geen DigiD? Dan moet je eerst een DigiD aanvragen. Ook kun je je melden voor een  bijstandsuitkering bij het UWV Werkplein Midden-Brabant: Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG Tilburg.
 • Omdat je jonger bent dan 27 jaar kun je de online aanvraag niet meteen afronden. Voor alle jongeren geldt eerst een zoektermijn van 28 dagen. Het is wel belangrijk dat je je eerst aanmeldt op werk.nl. Daar begin je met het invullen van de naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de aanvraag (E-wwb). De meldingsdatum is uiteindelijk de ingangsdatum van de uitkering.
 • Na het invullen van je gegevens op werk.nl, stuur je een e-mail naar socialezaken@goirle.nl  met het verzoek voor een meldingsgesprek. Je kunt ook direct contact opnemen met een medewerker van de gemeente, T 06-52062959. Tijdens het meldingsgesprek krijg je uitleg over de invulling van de zoektijd. Deze zoektijd duurt 28 dagen.
 • Na 28 dagen kun je de online aanvraag verder afhandelen op werk.nl. De gemeente neemt je aanvraag voor de uitkering dan verder in behandeling.

Bij elke uitkering horen (verschillende) rechten en plichten. Wij adviseren u, het overzicht Arbeids- en Inlichtingenplicht zorgvuldig door te lezen. Er staat in wat u moet doen. In het algemeen geldt dat u altijd wijzigingen in uw situatie (wonen/inkomsten) door moet geven. Dat geldt ook als u met vakantie gaat.

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 jaar of ouder die in één huis wonen met andere volwassenen een lagere uitkering. Deze regel heet de ‘kostendelersnorm’.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen in één woning, des te lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

Meer informatie

Het filmpje over de kostendelersnorm legt uit voor wie de kostendelersnorm bedoeld is en hoe we uw bijstandsuitkering berekenen.

Voor oudere werkzoekenden vanaf 50 jaar zijn er speciale uitkeringen: 

U kunt deze uitkeringen digitaal aanvragen op de website van Werk.nl. Let op! U heeft hiervoer uw DigiD inlogcode en uw mobiele telefoon nodig. U kunt ook de DigID app op uw smartphone gebruiken. Heeft u geen DigiD? Op de website van DigiD kunt u deze aanvragen.

Bent u zelfstandig en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig? Dan is er het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Ook als u als oudere zelfstandige wilt stoppen met uw bedrijf, is in bepaalde gevallen specifieke ondersteuning mogelijk (IOAZ). U kunt deze uitkeringen aanvragen via Ondernemersadvies Tilburg.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar Het Dorpsteam, of neem contact op met uw klantmanager bij de gemeente.