Boschkens West

De Boschkens is gelegen aan de noordzijde van de Rillaersebaan. Boschkens West ligt aan de westkant, ten westen van de Tilbugseweg. Boschkens West bestaat uit verschillende deelgebieden.

Onder de werktitel ‘Barbara Benz Park’ zijn wij bezig met een onderzoek voor diverse verkavelingsmogelijkheden voor dit plan. Zodra het college hier een besluit over heeft genomen, communiceren wij dit.

Stand van zaken

In de raadsvergadering van 8 maart 2022 is een motie aangenomen voor verdere onderzoek “geluidswal A58 en Barbara Benzpark”. Dit onderzoek moet eerst worden afgerond om de eventuele gevolgen voor Barbara Benzpark te kunnen overzien. Het onderzoek is in het tweede kwartaal 2023 afgerond. Hierna vindt definitieve besluitvorming over Barbara Benzpark plaats.

Het gaat om de bouw van ongeveer 25 woningen op de voormalige locatie van Kompaan en De Bocht (nu Sterk Huis) aan de Tilburgseweg 184. Zodra het college hier een positief besluit over heeft genomen starten wij de bestemmingsplanprocedure op. Nadat deze procedure is doorlopen starten we met de verkoop.

Belangstellende registratie

Vult u het inschrijfformulier in als u interesse heeft in dit project. Dan houden wij u op de hoogte van de plannen via de nieuwsbrief die verschijnt zodra er nieuws is. Let op: uw inschrijving wordt direct bevestigd op de website, u ontvangt hiervan geen extra bevestiging per e-mail.

Boschkens fase 4C (Hertenwei)

Inmiddels is dit gebied bouwrijp gemaakt en is gestart met de woningbouw. Zodra de woningbouw gereed is zal worden gestart met het woonrijp maken. Dit gebied wordt ontwikkeld door Boschkens Bouwontwikkeling BV.

Ecologische zone

Vanaf 2020 wordt de ecologische zone, gelegen tussen het industrieterrein 'de Katsbogten' van Tilburg en de wijk Boschkens -West, onderhouden. Deze ecologische zone is NIET openbaar toegankelijk. De voetgangersbrug over de ecologische zone maakt het mogelijk een rondwandeling te maken door de wijk Boschkens-West en om de Surfplas.

Oeverzwaluwwand

De Surfplas is een belangrijke rust- en verzamelplaats voor zwaluwen (waaronder de Oeverzwaluw). Echter ontbreekt het er momenteel aan geschikte broedplaatsen. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met het Biodiversiteitsteam een oeverzwaluwwand aangelegd, in de hoop dat deze vogelsoort daar ook terugkeert om te broeden.