Collectevergunning

Om in Goirle of Riel te collecteren heeft u een collectevergunning nodig. De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor een liefdadig of goed doel bestemd zijn.

Dien minimaal acht weken van tevoren uw aanvraag bij ons in door een e-mail te sturen naar info@goirle.nl. In uw aanvraag staan de volgende gegevens: 

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De gegevens van de organisatie voor wie u collecteert
  • Doel van de collecte
  • Of uw organisatie is aangemeld bij het Centraal Bureau Fondsenwerving 
  • Wanneer en waar u collecteert (op straat of van deur tot deur)

Stuur bij uw aanvraag een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager mee samen met een kopie van de inschrijving of verklaring van steunwaardigheid van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Om ervoor te zorgen dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden, hebben we een collecterooster. We beoordelen uw aanvraag voor een collectevergunning en bekijken of de periode waarin u wilt collecteren in het collecterooster past. Bij grote landelijke acties toetsen we uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor de collecte of inzameling. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

  • Eenmalig gebruik (voor organisaties die niet vast terugkomen op collecterooster van CBF) kost € 36,05.
  • Doorlopende geldigheidsduur (voor organisaties die vast terugkomen op collecterooster van CBF) kost € 53,85.

Downloads