Collectevergunning

Wilt u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente.

Maak gebruik van het aanvraagformulier collectevergunning. Het is verstandig uw aanvraag minimaal acht weken van tevoren in te dienen, met toevoeging van:

  • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager;
  • een kopie van de inschrijving of verklaring van steunwaardigheid van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Om ervoor te zorgen dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden, hebben we een collecterooster. We beoordelen uw aanvraag voor een collectevergunning en bekijken of de periode waarin u wilt collecteren in het collecterooster past. Bij grote landelijke acties toetsen we uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor de collecte of inzameling. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

  • Eenmalig gebruik (voor organisaties die niet vast terugkomen op collecterooster van CBF) kost € 36,05.
  • Doorlopende geldigheidsduur (voor organisaties die vast terugkomen op collecterooster van CBF) kost € 53,85.