College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal op dinsdag. Deze vergaderingen zijn besloten. U kunt er niet bij aanwezig zijn. Na de vergadering verschijnt altijd de besluitenlijst. Hierin leest u over welke onderwerpen het college een besluit genomen heeft. De besluitenlijst stelt het college vast in de vergadering van de week erna.

Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit:

Zij worden bijgestaan door gemeentesecretaris Ruud Lathouwers.

In het bestuursakkoord staan de ambities en uitdagingen voor deze bestuursperiode. Het college vertaalt deze plannen naar concrete doelen, maatschappelijke effecten en meetbare resultaten. Het bestuursakkoord werd op 29 augustus 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

In het mandaatoverzicht is vastgelegd wie namens het college of de burgemeester besluiten mag nemen. Hier vindt u het actuele mandaatoverzicht.

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.

Wilt u een gesprek met de burgemeester of met een van de wethouders? Neem dan contact op met ons via (013) 5310 610.