College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Goirle. Ook de gemeentesecretaris maakt deel uit van het college. Het college vergadert op dinsdag.

Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit:

Zij worden bijgestaan door gemeentesecretaris Ruud Lathouwers.

In het collegeprogramma 2018-2022 staan de afspraken die het huidige college maakte.

In het mandaatoverzicht is vastgelegd wie namens het college of de burgemeester besluiten mag nemen. Hier vindt u het actuele mandaatoverzicht.

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.

Wilt u een gesprek met de burgemeester of met een van de wethouders? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, T (013) 5310 606.