Het college vergadert elke week op dinsdag. De besluiten die genomen zijn, worden vastgelegd in de besluitenlijsten.