Wethouder Liselotte Franssen

Liselotte Franssen is sinds april 2020 wethouder bij de gemeente Goirle.

Liselotte Franssen

Liselotte Franssen is sinds april 2020 wethouder bij de gemeente Goirle. Ze is eerste locoburgemeester.

 • Ruimtelijke ordening binnen en buiten de bebouwde kom
 • Vergunningen (omgevingsrecht)
 • Volkshuisvesting
 • Energie, grondstoffen en biodiversiteit
 • Duurzaamheid, milieu, grondstoffenbeleid, water en riool
 • Grondzaken / Grondbedrijf
 • Projectwethouder Omgevingswet
 • Projectwethouder REKS/ Zon en Wind
 • Projectwethouder omgevingsvisie
 • Projectwethouder Knooppunt De Baars

Tijdelijke toevoeging

 • Statushouders en vluchtelingen
  • Woondossier
 • Uitvoeringsagenda Goirle Glanst (overgenomen van wethouder Marije Immink)
 • Statushouders en vluchtelingen (woondossier)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant
 • Plaatsvervangend lid van het Lokaal overleg