Wethouder Tess van de Wiel

Tess van de Wiel is sinds maart 2021 wethouder bij de gemeente Goirle.

 • Jeugd (inclusief LOT)
 • Sport
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Verkeer en vervoer (inclusief parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid)
 • MIRT A58 (inclusief geluidsoverlast)
 • Doelgroepenvervoer (Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer)
 • Statushouders en vluchtelingen
 • Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
 • Lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant;lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep