Wethouder Tess van de Wiel

Tess van de Wiel is sinds maart 2021 wethouder bij de gemeente Goirle.

Tess van de Wiel

Tess van de Wiel is sinds maart 2021 wethouder bij de gemeente Goirle. Ze is vierde locoburgemeester.

 • Jeugd (inclusief LOT)
 • Sport
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Verkeer en vervoer (inclusief parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid)
 • MIRT A58 (inclusief geluidsoverlast)
 • Doelgroepenvervoer (Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer)
 • Statushouders en vluchtelingen
 • Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
 • Lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant;lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep