Wethouder Tess van de Wiel

Tess van de Wiel is sinds maart 2021 wethouder bij de gemeente Goirle.

Tess van de Wiel

Tess van de Wiel is sinds maart 2021 wethouder bij de gemeente Goirle. Ze is vierde locoburgemeester.

De portefeuille van wethouder van de Wiel is op dit moment tijdelijk uitgebreid door afwezigheid van wethouder Marijo Immink.  

 • Jeugd (inclusief LOT)
 • Sport
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Verkeer en vervoer (inclusief parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid)
 • MIRT A58 (inclusief geluidsoverlast)
 • Doelgroepenvervoer (Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer)
 • Statushouders en vluchtelingen
  • Ontwikkelingen lange termijn en implementatie van Wet Inburgering
 • Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
 • Beschermd wonen
 • Uitvoeringsagenda Goirle Glanst
 • Regionale) Inkoop sociaal domein (3D)

Tijdelijke toevoeging

 • WMO  (inclusief beschermd wonen)
 • Welzijn (inclusief wijkcentra en toegang)
 • Back2Basics (trekker)
 • Inclusiebeleid (trekker)
 • Armoedebeleid
 • Inkoop sociaal domein (3D) (lokaal)
 • Lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant;lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep