• Jeugd (lokaal en regionaal)
  • Sport 
  • Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting)
  • Volksgezondheid
  • Cultuur (inclusief CC JvB, bibliotheek, culturele accommodaties)
  • Doelgroepenvervoer (Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer)
  • Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
  • Projectwethouder Strategische heroriĆ«ntatie
  • Archeologie

Lopend project: regionale inkoop 3D (jeugd, wmo-begeleiding en arbeidsmatige dagbesteding) in onderlinge afstemming met wethouder van den Hout, afhankelijk van het onderwerp.