Goirle aardgasvrij

De gemeente Goirle wil het gebruik van aardgas zoveel mogelijk terugdringen. De transitievisie warmte laat zien of, waar, wanneer én hoe de verschillende wijken in de komende jaren geleidelijk aan van het aardgas af gaan.

De gemeente Goirle heeft de ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn. Daarom maken we een ‘transitievisie warmte’. Om te kijken hoe we daar kunnen komen. De transitievisie warmte laat zien of, waar, wanneer én hoe de verschillende wijken in de komende jaren geleidelijk aan van het aardgas af kunnen gaan. Samen met woningcorporaties, netbeheerder Enexis, vertegenwoordigers van verschillende buurtinitiatieven, het waterschap en gemeentelijk medewerkers zijn de (on)mogelijkheden verkend. Uit die verkenning komen op basis van een technische analyse enkele buurten als kansrijk bovendrijven om binnen nu en 10 jaar in gesprek willen gaan met inwoners over de wijze waarop deze buurten van het aardgas af kunnen gaan. De mogelijke duurzame technieken waarmee in deze buurten van het aardgas wordt afgegaan zijn nog niet zeker. Elektrische verwarming via warmtepompen behoort tot de mogelijkheden, maar de voorkeur gaat tot nu toe uit naar verwarming met behulp van een warmtenet. Die warmte kan vervolgens van verschillende (duurzame) bronnen afkomstig zijn, zoals bodemwarmte, warmte van oppervlaktewater (oftewel aquathermie, zoals de Oostplas), de zon (zonthermisch) of restwarmte van de industrie.

Ook in de overige buurten willen en kunnen we niet stil blijven zitten. Om onze energiedoelstellingen -energieneutraal en aardgasvrij te halen, moeten we in heel Goirle ambitieus door gaan met energie besparen, zo veel mogelijk zonnepanelen op onze daken installeren en overgaan op elektrisch koken. Daarmee bereiden we ons optimaal voor om straks, na 2030, grootschaliger de stap naar aardgasloos te kunnen zetten.

In 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeentraad. De richting van de warmtevisie wordt sterk bepaald door technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en betaalbaarheid. Daarom zal de visie elke 5 jaar herijkt worden op basis van actuele ontwikkelingen. De warmtevisie zal dus niet in beton zijn gegoten.

Als inwoner speelt u een belangrijke rol in de overgang naar een CO2-neutrale en 100% aardgasvrije gemeente. Het grootste deel van de Goirlese energievraag komt namelijk van (de warmtevraag van) de woningen. We gaan straks, na vaststelling van de Transitievsisie warmte  in december, per kansrijke buurt in gesprek over alternatieven voor aardgas en hoe we dat aan kunnen pakken. U kunt meepraten, meedenken, meewerken en aangeven wat u belangrijk vindt. Op basis van de wensen van inwoners, de netbeheerder, de woningcorporatie en andere belanghebbenden stellen we dan een wijkuitvoeringsplan (WUP) op waarmee duidelijk wordt wanneer en met welke techniek waar van het aardgas afgegaan wordt. Na vaststelling van dit WUP heeft u nog minimaal 8 jaar de tijd om uw woning voor te bereiden op het duurzame verwarmingssysteem.