Tegemoetkoming voor energierekening

Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u vanaf medio mei eenmalig 800 euro aanvragen. Dit bedrag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. U kunt de energietoeslag online aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig. 

Maakt u gebruik van een van de minimaregelingen?

 Als u aan de voorwaarden voldoet dan ontvangt u de tegemoetkoming automatisch op uw rekening. Of u krijgt een brief waarin wij om uw rekeningnummer vragen. Maakt u nog geen gebruik van een van onze regelingen? Dan kunt u de energietoeslag zelf online aanvragen.

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent jonger dan 27 maar hebt geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
  • U woont in de gemeente Goirle
  • U bent hoofdbewoner van de woning
  • U hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening
  • U hebt nog geen energietoeslag ontvangen
  • U hebt een inkomen lager of gelijk aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Dit inkomen is per maand lager dan de volgende bedragen, exclusief vakantietoeslag:

Huishouden                         

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.256,08 € 1.397,27
Samenwonend/Getrouwd € 1.794,40 € 1.892,81

 

De gemeente geeft binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag.

Het kabinet wil 500 euro extra geven aan mensen die de energietoeslag al hebben ontvangen. Het kabinet moet nog geld beschikbaar stellen. U kunt geen aanvraag doen voor het extra geld. Wel kunt u de energietoeslag aanvragen als u dat nog niet hebt gedaan. Als de gemeente het geld van het kabinet krijgt, dan maken we dat automatisch over naar huishoudens die de energietoeslag al krijgen. Meer informatie volgt na de zomer.