Erkenning kind

Een man die niet getrouwd is of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van een kind kan wel het wettelijk vaderschap van het kind op zich nemen. Het opmaken van de erkenningsakte is gratis.

Een kind erkennen kan alleen op afspraak

Erkenning kind

Wilt u een kind erkennen? U kunt een kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Door erkenning wordt u de juridische ouder van het kind. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het ouderschap. U moet wel bevoegd zijn om te erkennen.

Bij erkenning van het eerste kind moeten beide ouders aanwezig zijn. Naast de erkenning moet er namelijk ook een naamskeuze voor het kind worden gedaan. U kunt alleen bij het eerste kind naamskeuze doen (zie ook Achternaam kind). U tekent beiden de erkenningsakte. Hiermee geeft de aanstaande moeder toestemming voor de erkenning. Bij erkenning van eventueel volgende kinderen hoeft de moeder niet aanwezig te zijn. Zij kan dan toestemming geven door middel van een ondertekende verklaring. De erkenner neemt deze verklaring met een kopie identieitsbewijs van moeder mee bij de erkenning.

Maak een afspraak met de gemeente om een kind te erkennen. Neem de volgende documenten mee:

  • geldige identiteitsbewijzen

Erkennen vóór de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een erkenning ongeboren vrucht. Deze erkenning heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastligt. Ook kunt u de achternaam van het kind al vastleggen. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Meenemen bij het regelen van erkenning vóór de geboorte:

  • geldige identiteitsbewijzen

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

  • een buitenlands bewijs van ongehuwd zijn

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al tweeoudergegevens in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Meenemen bij het regelen van erkenning:

  • geldige identiteitsbewijzen
  • schriftelijke toestemming van het kind ouder dan 12 jaar
  • kopie geldig identiteitsbewijs kind ouder dan 12 jaar

Achternaam kind

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. U maakt de keuze eenmalig en deze geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Maakt u geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het gezag over een kind. Gezag betekent zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. U kunt het gezag aanvragen via het digitale loket Rechtspraak. Beide ouders loggen in met hun DigiD. Daarnaast heeft u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig.