Financiën

De jaarlijkse perspectiefnota en begroting geven u inzicht in de beleidsdoelen op korte en middellange termijn. De jaarrekening is de verantwoording over het gevoerde financiële beleid.

Links

Downloads