Financiën

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle presenteren hier de plannen van het college.

Documenten, Planning en Control cyclus

De jaarlijkse Voorjaarsnota en de Programmabegroting geven u informatie over de inkomsten en over de activiteiten waar de gemeente jaarlijks haar geld aan besteedt. Met de bestuursrapportage rapporteert de gemeente tussentijds over wat de stand van zaken is. Dit gebruikt de gemeente om tussentijds de programmabegroting aan te passen.