Financiën

Het college legt in het voorjaar de Perspectiefnota 2022 voor aan de raad. Daarin staan de koers en de bijbehorende beleidsvoornemens voor 2022. Zo geeft de raad de richting aan voor het opstellen van de begroting 2022 later dit jaar.

 Het vaststellen van de Perspectiefnota 2022 is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt de begroting op:

  • Oordeelsvormende vergadering: 25 mei 2021
  • Besluitvormende vergadering: 8 juni 2021

Belangstellenden kunnen de vergaderingen online volgen via raad.goirle.nl. Vanwege de coronamaatregelen kan publiek niet in de zaal aanwezig zijn. Tijdens de vergadering op 25 mei kunnen inwoners inspreken.

De perspectiefnota en bijlagen staan op raad.goirle.nl.