Financiën

Nieuwe bezuinigingen in 2021
Strategische keuzes nodig voor langere termijn

Burgemeester en wethouders van Goirle presenteerden op vrijdag 25 september 2020 de begroting. 

Inleiding

In de begroting zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht. Maar Goirle staat er financieel niet goed voor. Het college doet voorstellen om in 2021 in totaal € 1.870.000 te bezuinigen.

Het college wil de gemeentefinanciën gezond maken. En de kwaliteiten van Goirle en Riel behouden. Daarvoor moeten we keuzes maken voor de toekomst. Want nog meer bezuinigen kan niet zonder duidelijke keuzes over het voorzieningenniveau en de rol van de gemeente. Eind van het jaar starten we de discussie daarover.

Het college legt de begroting voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt er een besluit over.

Bekijk de stukken

Onderaan deze pagina kunt u de stukken bekijken. Ze staan onder de kopjes Links en Downloads.

Bezuinigingsvoorstellen

De bezuinigingsvoorstellen staan in het dekkingsvoorstel. Het dekkingsvoorstel bestaat uit acht bouwstenen. Dat zijn beleidsthema’s. Binnen elke bouwsteen zijn er verschillende mogelijkheden om te bezuinigen. Elke optie staat op een ‘tegel’. De tegels hebben een kleur:
Groen: het college stelt voor om de bezuiniging door te voeren. 
Rood: het college raad deze bezuinigingen af.
Wit: bezuinigingen zijn mogelijk maar het college geeft hier niet de voorkeur aan. 


Deze bezuinigingen komen bovenop de bezuinigingen uit de begroting 2020 die de komende jaren effect hebben. Bezuinigingen uit 2020 worden niet verhoogd.

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt een besluit over de begroting. De gemeenteraad bespreekt de begroting op:
beeldvormende vergadering: 6 oktober 2020
oordeelsvormende vergadering: 27 en 28 oktober 2020
besluitvormende vergadering: 10 november 2020


U kunt de vergaderingen online volgen via https://raad.goirle.nl/. Vanwege de coronamaatregelen kan publiek niet in de zaal aanwezig zijn. Tijdens de vergadering op 6 oktober kunt u inspreken. Hiervoor moet u zich aanmelden via griffie@goirle.nl.