Financiën

Op 11 november 2020 nam de gemeenteraad een besluit over de begroting 2021. Hierin staan de financiële plannen voor volgend jaar. In de begroting zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht. Maar Goirle staat er financieel niet goed voor. In totaal bezuinigt de gemeente in 2021 € 1.870.000.

De gemeente moest de laatste jaren meer geld uitgeven aan jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning dan er was. Daardoor staat de gemeente er nu financieel slecht voor en moeten we in 2021 en de jaren daarna bezuinigen. Dat betekent dat de gemeenteraad keuzes moest maken.  De bezuinigingsvoorstellen van het college staan in het dekkingsvoorstel. Bij de besluitvorming heeft de gemeenteraad wijzigingsvoorstellen (amendementen) op de begroting en het dekkingsplan aangenomen. Informatie daarover staat op de website van de raad.

Deze bezuinigingen komen bovenop de bezuinigingen uit de begroting 2020 die de komende jaren effect hebben. Bezuinigingen uit 2020 worden niet verhoogd.

Onderaan deze pagina kunt u de stukken bekijken. Ze staan onder de kopjes Links en Downloads.

In het Goirles Belang van 25 november 2020 stond de Begroting in het kort. Op deze pagina’s leest u meer over de inkomsten, uitgaven en bezuinigingen. En hoe de raadsfracties aankijken tegen de vastgestelde begroting.