Exploitatie- en Alcoholvergunning

Bent u van plan een horecabedrijf te starten, dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Horecabedrijven, slijterijen, sportkantines, culturele centra en buurt- en dorpshuizen hebben daarnaast ook een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.

U moet een exploitatievergunning aanvragen wanneer u een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte heeft, waarin bedrijfsmatig (of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is) logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Hierbij wordt ook terras bedoeld.

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf wilt starten;
  • u een horecabedrijf overneemt;
  • het horecabedrijf bouwtechnisch verandert, dat wil zeggen als uw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen die in de drank- en horecawet en in het bouwbesluit staan;
  • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van V.O.F. naar eenmanszaak.

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

De alcoholvergunning en de exploitatievergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Bel (013) 5310 610.

De kosten voor het aanvragen van een alcoholvergunning en exploitatievergunning variëren.

Drank- en horecavergunning: € 336.45
Exploitatievergunning (voor exploiteren van een openbare inrichting): € 168.20
 

Als gemeente beslissen we binnen acht weken na uw aanvraag of we de exploitatie- en/of alcoholvergunning verlenen. Deze termijn kunnen we met acht weken verlengen. Tijdens deze behandeltijd controleren we de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan screenen we altijd bij politie en justitie. Ook controleren we de inrichting.

Een Bibob onderzoek maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Door deze wet kunnen we voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten mogelijk maken.

Meestal mogen alleen horecazaken met een alcoholvergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden mag u buiten een horecabedrijf zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente. Vraag de ontheffing bijvoorbeeld aan als u zwak alcoholhoudende dranken wilt schenken bij muziek-, sport-, of culturele evenementen. Maak hiervoor gebruik van het formulier aanvraag ontheffing art. 35 alcoholwet.

Kosten

De ontheffing kost € 54,70.

U hoeft geen nieuwe drank- en horecavergunning of exploitatievergunning aan te vragen bij wijziging van de leidinggevende. U hoeft alleen een melding te doen van de nieuwe leidinggevende. Maak hiervoor gebruik van het formulier verklaring leidinggevenden.

Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? Dan kan dit in bepaalde gevallen. U moet hiervoor een sluitingstijdenontheffing aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het formulier ontheffing voor sluitingsuren.

Kosten

De kosten voor een ontheffing voor sluitingsuren bedraagt € 44,90.

Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidhinder te voorkomen kunnen we uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen, waarin we technische voorzieningen en gedragsregels voorschrijven.

U kunt deze melding van verandering melden via de Activiteitenbesluit Internet Module.

Voor incidenteel produceren van meer geluid dan wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld tijdens evenementen, kunt u acht keer per jaar ontheffing vragen bij de gemeente. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@goirle.nl. U kunt het ook schriftelijk melden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Vermeld in uw brief of mail behalve uw naam en adres, wanneer u meer geluid wilt produceren en welke tijden.