Uitkomsten vragenlijst over de gemeente 2021

In het najaar van 2021 ontvingen 3000 inwoners van de gemeente Goirle een vragenlijst. 522 inwoners vulden die in. De resultaten zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden. We gebruiken de uitkomsten bij het maken van plannen en beleid. En om onze dienstverlening te verbeteren.

Thema's

In de vragenlijst staan vragen over vier thema’s:

  • Woon- en leefklimaat
  • Relatie inwoner-gemeente
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Zorg en welzijn

Het totaaloordeel per thema verschilt niet significant met 2019 op de eerste drie thema’s. Dat betekent dat verschillen (mogelijk) op toeval berusten. Op de vraag bij Zorg en welzijn:  ‘Hoe waardeert u de inspanningen van uw gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij?’ zien we wel een significant verschil ten opzichte van twee jaar geleden. Het rapportcijfer is nu 6,9. In 2019 was dat 6,7.

Bedankt!

Gemeentesecretaris Ruud Lathouwers: “We bedanken alle inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld. De uitkomsten geven een goed beeld van hoe inwoners tegen dingen aankijken. Het is goed om te zien dat we vooruitgang boeken. Dat willen we natuurlijk op meer punten. Het is waardevol om te weten waar het beter kan. Zo kunnen we daar gericht aan werken.”

Het onderzoek

De gemeente vindt het belangrijk om rekening te houden met de mening van inwoners. Elke twee jaar doet de gemeente daarom dit onderzoek. In oktober 2021 nodigde de gemeente via een steekproef 3000 inwoners per brief uit om een vragenlijst in te vullen. 522 inwoners deden dat. Daarmee zijn de resultaten representatief. Dat betekent dat er betrouwbare uitspraken mogelijk zijn op het niveau van de gemeente. De meeste inwoners vulden de vragenlijst online in. Ongeveer 20 mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om de vragen op papier in te vullen.

Achtergrond

De gemeente gebruikt de standaard vragenlijst van ‘Waar staat je gemeente’. De resultaten komen op de website www.waarstaatjegemeente.nl . Zo kunnen ze worden vergeleken met andere gemeenten.

Downloads

Resultaten burgerpeiling 2021