Burgerpeiling 2019

“Wij scoren gemiddeld, maar gaan voor een hoger cijfer”

In het voorjaar 2019 is naar 2000 inwoners van de gemeente Goirle een burgerpeiling verstuurd. Ruim 600 inwoners hebben deze ingevuld. Op de verschillende thema’s scoort de gemeente  gemiddeld. “Aan de ene kant zijn wij er blij mee, maar aan de andere kant willen wij dat onze inwoners meer dan tevreden zijn”, benadrukt gemeentesecretaris Jolie Hasselman. “We gaan met de uitkomsten aan de slag, zodat onze inwoners de gemeente in 2021 een 7 of hoger geven.”

Uitslag Burgerpeiling 2019

Thema's
De burgerpeiling richt zich op vier thema's: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg & welzijn. Alle inspanningen van de gemeente worden gewaardeerd met het cijfer 6,8. Dit is gelijk aan de waardering in 2016. Op de verschillende thema's scoren wij rond het gemiddelde. Woon-en leefklimaat springt er in positieve zin uit (6,9 tegenover 6,7 gemiddeld) en relatie inwoner-gemeente springt er in negatieve zin uit (6,1 tegenover 6,3 gemiddeld).

Acties die al gedaan zijn
De peiling biedt ons waardevolle informatie over hoe onze inwoners aankijken tegen onze gemeente, onze dienstverlening en de manier waarop wij ons werk doen. We hebben de uitkomsten van de peiling al gebruikt voor het formuleren van doelstellingen voor onze begroting. De antwoorden worden ook gebruikt als input voor de voorbereiding op de Omgevingswet.
Over ’t Loket, ons centrale aanspreekpunt voor alle vragen rondom hulp en ondersteuning, stonden  extra vragen in de peiling. De antwoorden hierop hebben geleid tot betere teksten op onze website. Wij leggen ook beter uit wat ’t Loket is en waarvoor inwoners bij ’t Loket terecht kunnen. Aan de naam ’t Loket veranderen we voorlopig niets.

Nog beter
Er is zeker ruimte voor verbetering. “We bedanken alle inwoners die aan de peiling  hebben meegedaan.  De uitkomsten gebruiken wij in de groei en ontwikkeling van onze organisatie. We onderzoeken de uitkomsten van de peiling en benoemen waar dingen beter kunnen. Daarop ondernemen we actie, zodat inwoners er ook echt wat van merken”, besluit de gemeentesecretaris.

Achtergrond
Sinds 2006 voert de gemeente Goirle deze burgerpeiling tweejaarlijks uit. De resultaten worden verwerkt op de website www.waarstaatjegemeente.nl van de VNG. Zo kunnen ze worden vergeleken met andere gemeenten. In de rapportage zelf is een vergelijking in de tijd opgenomen, en met het gemiddelde in andere gemeenten tot 25.000 inwoners.