Wanneer u wilt helpen

Hulporganisaties

Het is hartverwarmend dat veel mensen willen helpen met bijvoorbeeld hulpgoederen en geld. We kunnen als gemeente niet al die hulp zelf co├Ârdineren. Daarom verwijzen we door naar bestaande hulporganisaties zoals Giro 555 en Vluchtelingenwerk Nederland.

Spullen voor opvanglocaties in onze gemeente

Hebben vluchtelingen in Goirle en Riel spullen nodig? Dan geeft de gemeente dit door aan ContourdeTwern. Vrijwilligers zorgen voor een oproep via de Facebookgroep Heel Goirle Helpt Oekra├»ne. Inwoners die spullen willen doneren kunnen hierop reageren. Zij krijgen een persoonlijk bericht waar ze de spullen naartoe kunnen brengen. Dit is een ander adres dan de opvanglocaties. We vragen u om niet naar de opvanglocaties te komen. We nemen alleen spullen aan waar direct behoefte aan is. Wilt u andere spullen doneren? Kijk dan op de site van VluchtelingenWerk Nederland.

Hulpacties en vrijwilligers

ContourdeTwern is onze partner voor de ondersteuning van burgerinitiatieven en vrijwilligers. Zij koppelen vraag en aanbod aan elkaar. Voor meer informatie kunt u mailen naar infogoirle@contourdetwern.nl. Er is een kerngroep van inwoners. Deze kerngroep zorgt voor afstemming en samenwerking tussen hulpacties en met de gemeente. Op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u terecht bij de vrijwilligers van de kerngroep in de bibliotheek (CC Jan van Besouw). Zij registeren aanbod van inwoners en organisaties en beantwoorden vragen.