Omgevingsvisie

Wonen, werken, ondernemen, leefbaarheid en bereikbaarheid: ongeveer alles hangt samen met de manier waarop wij onze leefomgeving inrichten en gebruiken. De invulling van deze leefomgeving werd altijd vanuit ruimtelijk oogpunt ingevuld. Waar kunnen we nog woningen bouwen? Waar willen we een natuurgebied behouden? Welke bedrijventerrein kunnen we uitbreiden?

Visie op de toekomst

De toekomst ziet er echter anders uit. Een ruimtelijke visie opstellen gaat steeds meer samen met de maatschappelijke voorwaarden voor onze leefomgeving. Thema’s zoals eenzaamheid, klimaat, leegstand, armoede, veiligheid, gezondheid en dagbesteding komen ook om de hoek kijken. Dit voegen we allemaal samen in één visie op de Gôolse leefomgeving: een omgevingsvisie.
De omgevingsvisie is de visie op de toekomst. Zodra een inwoner of organisatie straks met een initiatief komt dan wordt dat getoetst aan deze visie. Met een paar simpele vragen: past dit initiatief binnen onze omgevingsvisie? Draagt dit initiatief bij aan onze uitdagingen? Blijven onze kernwaarden en kwaliteiten overeind?

De rol van de overheid verandert

Er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners nemen, door de toenemende beschikbaarheid van informatie, steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt inwoners steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen. Ook de omgevingsvisie Goirle doen we in 2020 met elkaar. Zodat er begin 2021 een visie op de toekomst van Goirle ligt.

Opstellen omgevingsvisie

Het opstellen van een visie op de toekomst van Goirle en Riel is belangrijk en daar is tijd voor nodig. Samen met jou moeten wij erachter komen wat belangrijk is. En dan onze toekomst helder krijgen. Jouw hulp is hierbij onmisbaar.

De gemeente Goirle is nu druk bezig met alle voorbereidingen. Wie zijn wij en waar staan wij voor? Op donderdag 23 januari worden deze voorbereidingen gedeeld en besproken met iedereen die er belang bij heeft: inwoners, bedrijven, organisaties, partners en de gemeenteraad. 

Uitnodiging om mee te denken

Wat zijn voor jou de belangrijkste kwaliteiten van Goirle en Riel? Wat zou je willen behouden en veranderen in je woonomgeving? Of heb je gewoon een goed idee? Kom dan naar onze bijeenkomst Omgevingsvisie in het gemeentehuis op donderdag 23 januari van 20.00 – 22.00 uur en geef je mening. Aanmelden kan via omgevingsvisie@goirle.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Torremans via (013) 5310 655 of stuur haar een e-mail via sylvia.torremans@goirle.nl