Individuele inkomenstoeslag (IIT)

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Aanvragen

U kunt het makkelijkst uw IIT aanvragen via Bereken uw recht.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u:

  • minimaal drie jaar (36 maanden) een inkomen heeft dat niet uitkomt boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • minimaal drie jaar (36 maanden) geen vermogen heeft dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt; 
  • geen uitzicht heeft op inkomensverbetering op korte termijn, terwijl u hiervoor wel uw best heeft gedaan; 
  • ouder bent dan 21 jaar en u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Op deze pagina leest u wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De bedragen voor deze toeslag zijn:

€ 405,00 voor een alleenstaande;
€ 525,00 voor een alleenstaande ouder;
€ 580,00 voor gehuwden/samenwonenden.

Meer informatie?

Met vragen kunt u terecht bij 't Loket of uw klantmanager.

De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren, het programma 'Bereken uw recht' of bij het aanvrager van vergoedingen.