Individuele inkomenstoeslag (IIT)

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

U kunt het makkelijkst uw IIT aanvragen via socialezaken@goirle.nl.

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u:

  • minimaal drie jaar (36 maanden) een inkomen heeft dat niet uitkomt boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • minimaal drie jaar (36 maanden) geen vermogen heeft dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt; 
  • geen uitzicht heeft op inkomensverbetering op korte termijn, terwijl u hiervoor wel uw best heeft gedaan; 
  • ouder bent dan 21 jaar en u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

De bedragen voor deze toeslag zijn:

€ 615,00 voor een gehuwden;
€ 560,00 voor een alleenstaande ouder;
€ 440,00 voor een alleenstaande; 

 

U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft.

Met vragen kunt u terecht bij Het Dorpsteam of uw klantmanager.

De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren, het programma 'Bereken uw recht' of bij het aanvrager van vergoedingen.