Uitkomsten onderzoeken inwonerpanel

Op deze pagina vindt u alle resultaten en nieuwsbrieven van eerdere onderzoeken van het inwonerpanel.

Het onderzoek ging over klimaatmaatregelen. Het klimaat verandert. Dit kan leiden tot droogte, water- en hitteoverlast. Wat gaan we de komende jaren doen om de overlast te verminderen? Hoe kunnen we inwoners helpen om met het veranderende klimaat om te gaan? Wat betekent dit voor het gras, de bomen, planten en biodiversiteit in Goirle en Riel? Dat komt in het programma Groen. We gebruiken de uitkomsten om te kijken welke klimaatmaatregelen we komende jaren willen inzetten.

Aantal deelnemers: 369

Het onderzoek ging over mobiliteit. We gebruiken de uitkomsten bij het maken van het Programma Mobiliteit. Daarin staan onze ambities en hoe we de komende 10 jaar werken aan mobiliteit. En hoe we aandacht geven aan thema’s die daarmee te maken hebben. Denk aan parkeren, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, economische ontwikkeling en elektrische auto’s. Inwoners hebben elke dag te maken met het verkeer in Goirle. Hun mening is dus belangrijk bij het maken van de plannen en het bepalen van de prioriteiten.

Aantal deelnemers: 570

Het onderzoek ging over bezuinigingen. Die zijn nodig omdat de gemeente er financieel slecht voor staat. Dat komt doordat de gemeente de laatste jaren meer geld moest uitgeven aan jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning dan er was. We vroegen de deelnemers aan het onderzoek naar hun mening over wat ze belangrijk vinden en hun ideeën voor bezuinigingen. De uitkomsten van dit onderzoek neemt de gemeenteraad mee als ze in het najaar besluiten neemt over de plannen en uitgaven voor volgend jaar. 

Aantal deelnemers: 512

Het onderzoek ging over wat inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van Goirle. De antwoorden gebruiken we voor de omgevingsvisie. Daarin staat wat we belangrijk vinden voor de toekomst, wat we willen behouden en welke uitdagingen er liggen.

Aantal deelnemers: 142