Wethouder Janneke van den Hout

Janneke van den Hout is 28 juni 2022 ge├»nstalleerd als wethouder bij de gemeente Goirle.

Janneke van den Hout

Janneke van den Hout is 28 juni 2022 ge├»nstalleerd als wethouder bij de gemeente Goirle.

 • WMO (inclusief beschermd wonen)
 • Voorliggend veld/Dorpsteam
 • Goirle Glanst (trekker)
 • Participatiewet en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep)
 • Economische zaken gekoppeld aan de Participatiewet
 • Schuldhulpverlening en vroegsignalering
 • Armoedebeleid en minimabeleid
 • Statushouders en vluchtelingen
 • Inburgering
 • Participatieraad
 • Programma Grip op sociaal domein
 • Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
 • Informatiemanagement en ICT

Lopend project regionale inkoop 3D (jeugd, wmo-begeleiding en arbeidsmatige dagbesteding).

 • Plaatsvervangend lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant;
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant;
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord;
 • Plaatsvervangend bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiotaxi;
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger bij Equalit.
 • Lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Diamant-groep.