Klacht over handelen bestuurder of ambtenaar

U kunt uw klacht over het handelen van een bestuurder of ambtenaar online doorgeven. Dit kan met en zonder DigiD. Gebruikt u DigiD, dan worden uw persoonlijke gegevens direct voor u ingevuld.

Klacht indienen

  • Een klacht over handelen bestuurder of ambtenaar indienen zonder DigiD
  • Een klacht over handelen bestuurder of ambtenaar indienen met DigiD

* Wilt u iets melden over uw omgeving, bijv. zwerfvuil, verstopte riolering, losse tegels, kapotte speeltoestellen? Meld dit online via Fixi.