Kwijtschelding belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (let op: alleen de eerste hond). U moet dit binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag doen.

Wie komt in aanmerking?

Of u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding als u een vermogen heeft. Uw inkomen moet op bijstandsniveau zijn.

Aanvragen

Wilt u voor het eerst kwijtschelding aanvragen of is uw aanvraag vorig jaar afgewezen, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. Dit doet u door een aanvraagformulier kwijtschelding belastingen in te vullen. Van een beslissing op de aanvraag om kwijtschelding krijgt u schriftelijk bericht. Als de aanvraag is afgewezen en u bent van mening dat dit ten onrechte is gebeurd, kunt u binnen tien dagen na de uitspraak een beroep indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle.

Meer informatie

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep, kwijtschelding en openstaande posten
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle