Laag inkomen

Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

Bereken uw recht

Met het gebruiksvriendelijke internetprogramma 'Bereken uw recht' kunt u eenvoudig nagaan voor welke gemeentelijke vergoedingen en regelingen u in aanmerking komt. Ook kunt u met dit programma de meeste vergoedingen direct aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor onverwachte noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Bijvoorbeeld advocaatkosten, kosten voor bewindvoering en een tegemoetkoming in de kosten voor sociale alarmering en maaltijdvoorziening. 

Welke kosten we vergoeden hangt af van uw situatie. Maatwerk dus. U vraagt bijzondere bijstand aan via 't Loket of uw klantmanager. U moet bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt. U moet dan een prijsopgave of offerte laten zien.
Via 'Bereken uw recht'  kunt u nagaan of u recht heeft op vergoeding. Een aanvraag voor kosten voor bewindvoeringskosten of advocaatkosten kunt u hier digitaal indienen.

Kindpakket

Het kindpakket is een verzameling van mogelijkheden passend bij wat uw kind nodig heeft om mee te doen. Het kan gaan om vergoedingen voor bijvoorbeeld sportactiviteiten of een bijdrage aan de kosten als uw kind voor het eerst naar de middelbare school gaat. Ook een computer in natura is mogelijk.

Kindpakket 2-18 jaar
mogelijkhedenvergoedingen
Startersregeling voortgezet onderwijs (eenmalig)- rugzak/boekentas, fiets, schoolbenodigdheden;
- maximaal € 310,00 per kind
Computerregeling- verstrekking in natura
Participatieregeling, bijv. sport/culturele activiteiten en benodigdheden - maximaal € 300,00 per kind

U kunt een regeling digitaal aanvragen via Bereken uw recht. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 't Loket of met uw klantmanager.

Individuele studietoeslag

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een arbeidsbeperking? Volgt u nu een opleiding en heeft u daarvoor recht op studiefinanciering of WTOS dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag. Neem contact op met uw klantmanager of bel (013) 5310 610.

Meer informatie

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met 't Loket. De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren, het programma 'Bereken uw recht'; of bij het aanvragen van vergoedingen.